323 656 284
732 921 787
jarka@jekalkul.cz

Chcete stavět nebo rekonstruovat dům či byt a nemáte projektovou dokumentaci?
Doporučím Vám ověřeného a zkušeného architekta a projektanta.

Máte projektovou dokumentaci a ještě jste se nerozhodli pro dodavatele stavby?
Provedu Vám přípravu stavby - výkaz výměr a soupis prací - tzv. slepý rozpočet

Chcete vědět kolik finančních prostředků budete potřebovat dříve než oslovíte stavební firmy?
Provedu Vám kontrolní rozpočet stavby.

Potřebujete rozpočet pro banku k vydání hypotečního úvěru?
Provedu propočet nebo rozpočet stavby.

Potřebujete pohlídat stavbu - tzv. stavební dozor investora?
Doporučím Vám zkušeného inženýra - stavaře.

Máte spor s dodavatelem stavby a chcete s ním ukončit spolupráci?
Zpracuji Vám nezávislý kontrolní rozpočet na již provedené stavební práce.

Pro soukromé investory (právnické subjekty)

Vyhlašujete výběrové řízení na stavební práce?
Připravím podklady pro výběrové řízení - výkaz výměr a soupis prací - tzv. slepý rozpočet

Chcete vědět kolik finančních prostředků budete potřebovat dříve než oslovíte stavební firmy?
Provedu Vám propočet nebo položkový kontrolní rozpočet stavby.

Potřebujete pomoci s organizací výběrového řízení?
Doporučím Vám zkušeného inženýra - stavaře.

Pro projekční kanceláře

Nemáte vlastní kapacitu na zpracování výkazu výměr, soupisu prací a kontrolního rozpočtu?
Zpracuji Vám orientační propočet stavby dle PD pro územní řízení nebo stavební povolení.
Sestavím položkový soupis stavebních prací a provedu výkaz výměr dle předložené PD.
Pro vašeho klienta (investora) zpracuji kontrolní rozpočet stavby.

Pro stavební firmu

Nemáte dostatečnou kapacitu na zpracování nabídkových rozpočtů?

Nechcete si kupovat drahou databázi a upgrade SW pro rozpočtáře?
Vytvořím položkový soupis prací, výkaz výměr a nabídkový rozpočet dle předložené PD.
Ocením předložený soupis prací a výkaz výměr (tzv. slepý rozpočet) individuální kalkulací.

Využijte nabídky trvalé spolupráce při oceňování stavebních prací.

Obecní úřady

Máte záměr a chybí Vám projektová dokumentace k podání žádosti o dotaci?
Doporučím Vám ověřeného a zkušeného architekta a projektanta.

Potřebujete předložit rozpočet k žádosti o přidělení dotace?
Provedu Vám kontrolní rozpočet investora.

Máte projektovou dokumentaci a potřebujete provést výběr pro dodavatele stavby?
Provedu Vám přípravu stavby - výkaz výměr a soupis prací - tzv. slepý rozpočet

Veřejné zakázky připravuji dle požadavků vyhlášky 230/2012 Sb.

Druhy staveb

budovy pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, byty)
budovy občanské výstavby
budovy pro výrobu a služby
nádrže a jímky ČOV a ostatní nádrže a jímky
oplocení, zdi, přístřešky, rozvodny…
pozemní komunikace, plochy dvorů a nádvoří, náměstí
plochy pro tělovýchovu, nástupiště, rampy
trubní vedení - vodovody, kanalizace
kulturní památky