323 656 284
732 921 787
jarka@jekalkul.cz

Cenu za rozpočtářské práce lze stanovit dle Sazebníku cen rozpočtářských prací nebo dle individuální kalkulací pomocí hodinových zúčtovacích sazeb.

Příklad:

Novostavba
náklady v mil. Kč
do 0,5 mil. Kč3.000,- Kč
do 2 mil. Kč6.000,- Kč
do 3 mil. Kč9.000,- Kč
do 4 mil. Kč12.000,- Kč
do 5 mil. Kč14.000,- Kč
do 6 mil. Kč16.000,-Kč