323 656 284
732 921 787
jarka@jekalkul.cz

Profil:

V oblasti rozpočtování staveb působím od roku 1990 jako OSVČ.

Navázala jsem na předchozí činnost v projektovém středisku n.p. Interier Praha.

Svým klientům se snažím poskytnout profesionální služby v oblasti oceňování stavebních prací.

K sestavování rozpočtů používám cenovou soustavu ÚRS a.s. Praha.

Veřejné zakázky připravuji dle požadavků vyhlášky 230/2012 Sb.

Služba:

- rozpočty staveb
- výkazy výměr a soupisy prací (tzv.slepé rozpočty)
- individuální kalkuce stavebních prací

Druhy staveb:

- budovy pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, byty)
- budovy občanské výstavby
- budovy pro výrobu a služby
- nádrže a jímky ČOV a ostatní nádrže a jímky
- oplocení, zdi, přístřešky, rozvodny…
- pozemní komunikace, plochy dvorů a nádvoří, náměstí
- plochy pro tělovýchovu, nástupiště, rampy
- trubní vedení
- vodovody, kanalizace
- kulturní památky

Aktuality

Cenová soustava ÚRS

Vyjádření k Cenové soustavě ÚRS ve vazbě na prováděcí vyhlášky ZVZ.
Stáhnout článek

Novela zákona

Ing. J. Košulič - vyjádření k novele zákona o VZ z r.2012.
Stáhnout článek